Úvod Výhody outsourcingu Služby Cenník Referencie Kontakt

Personalistika a mzdy

Vedenie personalistiky a miezd obsahuje:

•  založenie a vedenie zložky zamestnanca (trvalý pracovný pomer, dohoda, štatutár)

•  vystavenie a podanie prihlášky a odhlášky zamestnanca do príslušných inštitúcií

•  výpočet a zaúčtovanie miezd

•  vystavenie a podanie výkazov do príslušných inštitúcií

•  vystavenie mzdových rekapitulácií a platobných príkazov

•  vystavenie a podanie prehľadov do príslušných inštitúcií

•  vedenie mzdových listov zamestnancov

•  vystavenie a podanie potvrdení pre inštitúcie sociálneho zabezpečenia, príp. daňový úrad

•  vystavenie dokladov pri ukončení pracovného pomeru (zápočtový list, potvrdenie o príjme)

•  vystavenie a podanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia

•  vystavenie potvrdení pre zamestnancov

•  vykonanie ročného zúčtovanie daní zamestnancov


Po dohode s klientom navyše poskytujeme:

•  vypracovanie a podanie štatistických výkazov

•  vyúčtovanie dotácií

•  vedenie personálneho a mzdového účtovníctva na vlastnom softvéri klienta

•  ďalšie práce podľa požiadaviek klienta

BETA Bilancia, s. r. o.
Mlynské Nivy 58
821 05 Bratislava

Mobil: 0948 383 392
E-mail: mail@betabilancia.sk

Copyright © 2016 betabilancia.sk. Všetky práva vyhradené.

< späť