Úvod Výhody outsourcingu Služby Cenník Referencie Kontakt

BETA Bilancia, s. r. o.
Mlynské Nivy 58
821 05 Bratislava

Mobil: 0948 383 392
E-mail: mail@betabilancia.sk

Copyright © 2016 betabilancia.sk. Všetky práva vyhradené.

Kontakt

BETA Bilancia, s. r. o.
Mlynské Nivy 58
(budova GM Electronic 2. posch., kancelária 215)
821 05 Bratislava

Mobil: +421 948 383 392
E-mail: mail@betabilancia.sk

IČO: 46 435 298

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 77472/B

Máte otázku? Neváhajte nás kontaktovať…

Kde nás nájdete…

Loading...

O spoločnosti

Spoločnosť BETA Bilancia, s. r. o. má sídlo na Jasovskej ul. 2 v Bratislave, kde sa nachádza neklientske pracovisko. Kancelária je umiestnená  na 2. poschodí budovy GM Elektronik na ul. Mlynské Nivy 58 v Bratislave, budova vedľa parkoviska OBI na Bajkalskej ul. v Bratislave.

Konateľka spoločnosti Ing. Táňa Bevelaqua ukončila v roku 2008 vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. V roku 2008 zložila skúšky za asistenta audítora. Je registrovaná v zozname asistentov audítorov Slovenskej komory audítorov a aktívne sa pripravuje na vykonanie audítorskej skúšky. V roku 2014 zložila skúšky na výkon daňového poradcu a je zapísaná v zozname osôb Slovenskej komory daňových poradcov oprávnených vykonávať daňové poradenstvo. V oblasti účtovníctva má vyše 20-ročnú prax. Má skúsenosti s vedením účtovníctva podnikateľských subjektov, neziskových organizácií aj verejno-právnej inštitúcie.

Od roku 2016 je v zozname spoločností Slovenskej komory daňových poradcov oprávnených na výkon daňového poradenstva aj spoločnosť BETA Bilancia , s. r. o.